En yüksek gelir kümesinin toplam gelirden aldığı hisse 46,7 oldu

Selinx1

New member
Katılım
25 Mar 2021
Mesajlar
2,897
Puanları
0
Gelir ve Ömür Şartları Araştırması 2021 yılı neticelerina ait gelir ayrıntıları, bundan evvelki takvim yılı olan 2020 yılını referans almaktadır. Gelir hesaplamalarında; hanehalkı gelirleri, hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak muadil hanehalkı kullanılabilir fert gelirine dönüştürülmektedir.

Son yapılan araştırma neticelerina göre; en yüksek muadil hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20’lik kümenin toplam gelirden aldığı hisse bundan evvelki yıla bakılırsa 0,8 puan azalarak 46,7’ye düşerken, en düşük gelire sahip yüzde 20’lik kümenin aldığı hisse 0,2 puan artarak 6,1’e yükseldi.


Sıralı yüzde 20’lik kümeler prestijiyle yıllık muadil hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin dağılımı (), 2012-2021

Gini katsayısı 0,401 olarak kestirim edildi

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, teğe yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı tabir etmektedir. En son yapılan araştırma neticelerina göre Gini katsayısı bundan evvelki yıla bakılırsa 0,009 puan azalış ile 0,401 olarak varsayım edildi. Toplumun gelirden en çok hisse alan 20’sinin elde ettiği gelirin en az hisse alan 20’sinin elde ettiği gelire oranı biçiminde hesaplanan P80/P20 oranı 8,0’dan 7,6’ya, gelirden en çok hisse alan 10’unun elde ettiği gelirin en az hisse alan 10’unun elde ettiği gelire oranı formunda hesaplanan P90/P10 oranı ise 14,6’dan 13,7’ye düştü.

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre gelir dağılımı göstergeleri, 2012-2021

Yıllık ortalama hanehalkı kullanılabilir geliri 76 bin 733 TL oldu

Türkiye’de yıllık ortalama hanehalkı kullanılabilir geliri 10,6 artarak 2021 yılı anket neticelerina göre 76 bin 733 TL oldu.

Yıllık ortalama hanehalkı kullanılabilir geliri ve bundan evvelki yıla bakılırsa değişim, 2012-2021

Yıllık ortalama muadil hanehalkı kullanılabilir fert geliri 37 bin 400 TL oldu

Türkiye’de yıllık ortalama muadil hanehalkı kullanılabilir fert geliri bundan evvelki yıla göre 11,9 artarak 33 bin 428 TL’den 37 bin 400 TL’ye yükseldi.

Yıllık ortalama muadil hanehalkı kullanılabilir fert geliri ve bundan evvelki yıla göre değişim, 2012-2021

En yüksek yıllık ortalama muadil hanehalkı kullanılabilir fert geliri tek kişilik hanelerde oldu

Yıllık ortalama muadil hanehalkı kullanılabilir fert gelirlerinde en yüksek gelir, geçen yıla bakılırsa 6 bin 585 TL artarak 49 bin 297 TL ile tek kişilik hanehalklarının oldu. Çekirdek aile bulunmayan birden çok bireyden oluşan hanehalklarının yıllık ortalama muadil hanehalkı kullanılabilir fert geliri 41 bin 753 TL iken tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarında bu bedel 38 bin 159 oldu. En düşük yıllık ortalama muadil kullanılabilir hanehalkı fert gelirine sahip hanehalkı tipi ise 29 bin 445 TL ile en az bir çekirdek aile ve başka bireylerden oluşan hanehalkları oldu.

Hanehalkı tipine bakılırsa yıllık ortalama muadil hanehalkı kullanılabilir fert geliri (TL), 2020, 2021

Toplam gelirden en yüksek hissesi 47,1 ile maaş ve fiyat geliri aldı

Toplam gelir içerisinde en yüksek hissesi, 47,1 ile bundan evvelki yıla bakılırsa birebir kalan maaş ve fiyat geliri aldı. İkinci sırayı 23,9 ile evvelki yıla bakılırsa 2,1 puanlık artış gösteren toplumsal transfer geliri alırken üçüncü sırayı 17,5 ile evvelki yıla bakılırsa 0,2 puan azalan müteşebbis geliri oluşturdu.

Tarım gelirinin müteşebbis geliri ortasındaki hissesi bundan evvelki yıla göre 2,5 puan artarak 23,4 olurken, emekli ve dul-yetim aylıklarının toplumsal transferler ortasındaki hissesi 1,7 puan azalarak 90,0 olarak gerçekleşti.


Gelir çeşitlerine bakılırsa dağılım ve geçen yıla göre fark, 2020, 2021

En yüksek yıllık ortalama temel iş geliri 68 bin 229 TL ile yükseköğretim mezunlarının oldu

Yıllık ortalama temel iş gelirleri sırasıyla yükseköğretim mezunlarında 68 bin 229 TL, lise ve dengi okul mezunlarında 47 bin 326 TL, lise altı eğitimlilerde 35 bin 344 TL, bir okul bitirmeyenlerde 25 bin 911 TL ve okur-yazar olmayan fertlerde 19 bin 835 TL olarak hesaplandı. Geçen yıla bakılırsa yıllık ortalama temel iş gelirinde en yüksek artış 18,2 ile okur-yazar olmayan, en düşük artış ise 7,6 ile lise altı eğitimli fertlerde oldu.

Eğitim durumuna göre yıllık ortalama temel iş gelirleri (TL), 2020, 2021

Yıllık ortalama temel iş gelirinde en yüksek artış 29,2 ile tarım bölümünde oldu

Esas iş gelirleri sektörel ayrımda incelendiğinde; en yüksek yıllık ortalama gelirin 51 bin 173 TL ile hizmet bölümünde, en düşük yıllık ortalama gelirin ise 32 bin 635 TL ile tarım kesiminde olduğu görüldü. bundan evvelki yıla göre; yıllık ortalama temel iş gelirinde en yüksek artış 29,2 ile tarım bölümünde gözlenirken, bunu 11,2 ile hizmet dalı izledi. Öteki taraftan sanayi dalında 6,1, inşaat dalında ise 4,7 artış gözlendi.

Yıllık ortalama temel iş gelirleri ve geçen yıla nazaran değişim, 2020, 2021

En yüksek yıllık ortalama temel iş geliri 136 bin 280 TL ile patronların oldu

Yıllık ortalama temel iş gelirleri sırasıyla patronlarda 136 bin 280 TL, fiyatlı maaşlılarda 46 bin 846 TL, kendi hesabına çalışanlarda 37 bin 871 TL ve yevmiyelilerde 18 bin 006 TL olarak hesaplandı. Geçen yıla bakılırsa en yüksek artış 14,0 ile kendi hesabına çalışanlarda, en düşük artış ise 2,4 ile yevmiyelilerde oldu.

Esas işteki durumlarına bakılırsa yıllık ortalama temel iş gelirleri (TL), 2020, 2021

nazaranli yoksulluk oranı 14,4 oldu

Toplumun genel düzebir daha nazaran makul bir hududun altında gelire sahip olan bireyler nazaranli manada fakir sayılmaktadır. Muadil hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin 50’si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sonuna nazaran, yoksulluk oranı 2021 yılında 0,6 puan azalarak 14,4 oldu. Medyan gelirin 60’ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk hududuna nazaran yoksulluk oranı ise son yılda 0,6 puan azalarak 21,3 olarak gerçekleşti.

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine nazaran hesaplanan yoksulluk oranı (), 2012-2021


Muadil hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin 40’ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk hududuna bakılırsa, yoksulluk oranı bundan evvelki yıla göre 0,4 puanlık azalış ile 8,5 olarak gerçekleşti. Medyan gelirin 70’i dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sonuna nazaran ise yoksulluk oranı bundan evvelki yıla bakılırsa 0,3 puanlık azalış ile 28,7 oldu.


Yoksulluk oranı en düşük haneler tek kişilik haneler oldu

Hanehalkı tipine göre muadil hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin 50’si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranlarına bakıldığında; tek kişilik hanehalklarında yoksulluk oranı bundan evvelki yıla göre 4,4 puan azalarak 6,5, çekirdek aile bulunmayan birden çok bireyden oluşan hanehalklarında ise 0,4 puan azalarak 9,1 olmuştur. En az bir çekirdek aile ve öbür şahıslardan oluşan hanehalklarının yoksulluk oranının 0,1 puan artarak 18,5, tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının yoksulluk oranının ise 0,3 puan azalarak 14,2 olduğu görüldü.

Hanehalkı tipine bakılırsa yoksulluk oranları (), 2020, 2021

Okur-yazar olmayanların 24,1’i, yükseköğretim mezunlarının ise 2,5’i fakir

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin 50’si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranına bakılırsa; okur-yazar olmayan fertlerin 24,1’i, bir okul bitirmeyenlerin 24,4’ü, lise altı eğitimlilerin 13,8’i, lise ve dengi okul mezunlarının ise 7,5’i fakir olarak hesaplandı. Yükseköğretim mezunları ise 2,5 ile en düşük yoksulluk oranına sahip küme oldu.

Eğitim durumuna nazaran yoksulluk oranı (), 2020, 2021

Maddi mahrumluk oranı 27,2 oldu

Finansal külfette olma durumunu söz eden maddi mahrumluk; çamaşır makinesi, renkli televizyon, telefon ve araba sahipliği ile ekonomik olarak beklenmedik harcamaları yapabilme, meskenden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayabilme, kira, konut kredisi ve faizli borçları ödeyebilme, iki günde bir et, tavuk, balık içeren yemek yiyebilme ve meskenin ısınma muhtaçlığını karşılayabilme durumu ile ilgili hanehalklarının algılarını yansıtmaktadır.

Üstte belirtilen dokuz hususun en az dördünü karşılayamayanların oranı olarak tanımlanan önemli maddi mahrumluk oranı; 2020 yılında 27,4 iken 2021 yılı anket neticelerinda 0,2 puan azalarak 27,2 olarak gerçekleşti.


Maddi mahrumluk oranı ve bundan evvelki yıla nazaran fark, 2017-2021

Sürekli yoksulluk oranı 13,8 oldu

Dört yıllık panel bilgi kullanılarak hesaplanan daima yoksulluk oranı, muadil hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin 60’ına bakılırsa son yılda ve bununla birlikte evvelki üç yıldan en az ikisinde de fakir olan fertleri kapsamaktadır. Buna göre, 2021 yılı anket neticelerina bakılırsa daima yoksulluk oranı bundan evvelki yıla nazaran 0,1 puan artarak 13,8 oldu.

Sürekli yoksulluk oranı ve bundan evvelki yıla bakılırsa fark, 2017-2021

Kendilerine ilişkin bir konutta yaşayanların oranı 57,5 oldu

Oturulan konuta sahip olanların oranı geçen yıla nazaran 0,3 puan azalarak 2021 yılında 57,5 olarak hesaplanırken, kirada oturanların oranı 26,8, lojmanda oturanların oranı 1,2, kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise 14,6 oldu.

Konut sahipliği dağılımı ve bundan evvelki yıla nazaran fark, 2020, 2021

Konutun izolasyonundan dolayı ısınamama en çok karşılaşılan konut ve etraf sorunu oldu

Kurumsal olmayan nüfusun 34,3’ü konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu, 33,9’u sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçeveleri vb. sorunları yaşarken, 23,4’ü trafik yahut sanayinin niye olduğu hava kirliliği, etraf kirliliği yahut öteki çevresel problemlerle karşılaştı.

Konut ve etraf sorunları (), 2020, 2021

Taksit ödemeleri yahut borçları olanların oranı 63,7 oldu

Geçen yıla bakılırsa konut alımı ve konut masrafları haricinde borç yahut taksit ödemesi olanların oranı 5,4 puan artarak 63,7 oldu. Nüfusun 6,6’sına bu ödemeler yük getirmezken 23,0’ına epeyce yük getirdi. Hanelerin 60,8’i meskenden uzakta bir haftalık tatil masraflarını, 38,3’ü iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını, 33,4’ü beklenmedik harcamaları, 20,5’i meskenin ısınma muhtaçlığını, 62,9’u eskimiş mobilyaların yenilenmesini ekonomik olarak karşılayamadığını beyan etti.

Seçilmiş hayat şartları göstergeleri, 2020, 2021

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
 
Üst